Prehľad odborov

Kľúčovým prvkom pri spracovaní prekladu je výber vhodného prekladateľa, ktorý má nielen potrebné jazykové znalosti, ale orientuje sa aj v danom odbore. Významným faktorom, ktorý zvyšuje kvalitu prekladu, je okrem erudície prekladateľa aj terminológia obsiahnutá v elektronických slovníkoch Lexicon, ktoré majú naši prekladatelia k dispozícii.

Ponúkame preklady v nasledujúcich odboroch:

auto/moto farmácia kultúra právo strojárstvo
biológia financie lek. prístroje prírodné vedy technika
cestovný ruch fyzika ľudské zdroje zlievarenstvo účtovníctvo/dane
doprava gastronómia marketing/PR služby umenie
ekológia história matematika softvér/APP veterinárstvo
ekonomika hutníctvo medicína spoločenské vedy výživa
elektrotechnika chémia móda/textil spotrebná elektronika vzdelávanie
energetika IT/SW obchod stavebníctvo poľnohosp. technika
EÚ smernice kozmetika personalistika stomatológia sprac. priemysel

Prekladače LINGEA súčasťou boja proti počítačovej kriminalite

Spoločnosť LINGEA sa od septembra podieľa na boji proti počítačovej kriminalite ...

viac tu

Jak vylepšit výsledky strojového překladu

I přes dynamický vývoj překladačů v posledních letech se nelze ...

viac tu


Novinky z poslednej doby nájdete v archíve. ...