Prehľad odborov

Kľúčovým prvkom pri spracovaní prekladu je výber vhodného prekladateľa, ktorý má nielen potrebné jazykové znalosti, ale orientuje sa aj v danom odbore. Významným faktorom, ktorý zvyšuje kvalitu prekladu, je okrem erudície prekladateľa aj terminológia obsiahnutá v elektronických slovníkoch Lexicon, ktoré majú naši prekladatelia k dispozícii.

Ponúkame preklady v nasledujúcich odboroch:

auto/moto farmácia kultúra právo strojárstvo
biológia financie lek. prístroje prírodné vedy technika
cestovný ruch fyzika ľudské zdroje zlievarenstvo účtovníctvo/dane
doprava gastronómia marketing/PR služby umenie
ekológia história matematika softvér/APP veterinárstvo
ekonomika hutníctvo medicína spoločenské vedy výživa
elektrotechnika chémia móda/textil spotrebná elektronika vzdelávanie
energetika IT/SW obchod stavebníctvo poľnohosp. technika
EÚ smernice kozmetika personalistika stomatológia sprac. priemysel

SAMIT O STROJOVOM PREKLADE V DUBLINE

Ak sa zaujímate o strojový preklad alebo by ste chceli ušetriť čas a peniaze tým, že si necháte preložiť texty strojovým prekladačom...

viac tu

Doménová adaptácia prekladača

V článku Nový prekladač Lingea sme vám predstavili nové verzie našich prekladačov založených na neurónových sieťach. Okrem iného sme sa zmienili aj o problematike prípravy prekladačov „na mieru“.

viac tu


Novinky z poslednej doby nájdete v archíve. ...