Ceny

Uvedené ceny sa vzťahujú na preklad 1 normostrany. Pod pojmom normostrana sa rozumie strana majúca 1 800 znakov vrátane medzier. 2. Ceny sú orientačné. Výsledná cena prekladu sa môže líšiť v závislosti od náročnosti textu, zdrojového formátu, potrebných grafických úprav atď. Minimálna fakturovaná jednotka je 1 normostrana (NS).

jazykprekladstredne odbornývysoko odbornýkorektúra
angličtina pasívny
aktívny
od 10.4 €
od 11.7 €
od 11.5 €
od 12.8 €
od 4.9 €
nemčina pasívny
aktívny
od 11.6 €
od 12.9 €
od 12.7 €
od 13.7 €
od 4.9 €
ruština pasívny
aktívny
od 10.4 €
od 11.7 €
od 11.5 €
od 12.8 €
od 3.9 €
francúzština pasívny
aktívny
od 12.8 €
od 14.1 €
od 13.7 €
od 14.4 €
od 5.2 €
maďarčina pasívny
aktívny
od 10.6 €
od 10.8 €
od 11.4 €
od 11.7 €
od 3.5 €
španielčina pasívny
aktívny
od 12.8 €
od 14.1 €
od 13.7 €
od 14.4 €
od 5.2 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Kontaktujte nás pre presnú cenovú kalkuláciu, ktorú spracujeme na mieru Vašim požiadavkám. Ku každej zákazke pristupujeme individuálne a navrhujeme optimálne riešenie.

  • pasívny preklad: preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny/češtiny (napr. z angličtiny do slovenčiny)
  • aktívny preklad: preklad zo slovenčiny/češtiny do cudzieho jazyka (napr. zo slovenčiny do angličtiny)