Nezáväzná kalkulácia

Pošlite nám nezáväznú objednávku prekladu, korektúry alebo tlmočenia. Obratom vypracujeme cenovú kalkuláciu, ktorá bude obsahovať cenovú ponuku za 1 normostranu textu/1 deň tlmočenia, celkovú hodnotu zákazky bez a s DPH a termín odovzdania preloženého textu/korektúry.

Ceková cena za preklad sa určuje podľa počtu normostrán preloženého textu. Normostranou sa rozumie 1 800 znakov vrátane medzier. Predbežný počet normostrán sa určí na základe zdrojového textu zaslaného klientom. Cenu za preklad vám oznámime dopredu. 

Vypracovanie kalkulácie sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Lingea s.r.o uverejnenými na webovej stránke.

 

Formulár nezáväzné kalkulácie

preklad

korektúra

hod

Bez určenia termínu dodania nie je možné stanoviť presnú cenu.

Bez dokumentu nemožno určiť presnú cenu.

Môžete uviesť odbornosť, náročnosť či ďalšie špecifikácie.

 

kontakt