Nezáväzná kalkulácia

Obráťte sa na nás so svojou požiadavkou. Kontaktovať nás môžete e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom formulára nezáväznej objednávky nižšie. Radi vám vypracujeme cenovú kalkuláciu vrátane termínu odovzdania alebo pripravíme skúšobný preklad.

Čo bude nasledovať?

  • analýza rozsahu a odbornosti jazykových potrieb
  • návrh optimálneho riešenia s ohľadom na účel a použitie prekladu
  • kalkulácia nákladov vrátane zohľadnenia opakovateľnosti textu
  • stanovenie časového rámca na vypracovanie zákazky
  • začiatok realizácie po potvrdení objednávky

Vypracovanie kalkulácie sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Lingea s.r.o uverejnenými na webovej stránke.

 

Formulár nezáväzné kalkulácie

preklad

korektúra

hod

Bez určenia termínu dodania nie je možné stanoviť presnú cenu.

Bez dokumentu nemožno určiť presnú cenu.

Môžete uviesť odbornosť, náročnosť či ďalšie špecifikácie.

 

kontakt