Nezáväzná kalkulácia

Obráťte sa na nás s požiadavkou. Kontaktovať nás môžete e-mailom, telefonicky alebo pomocou formulára nižšie. Radi vám vyhotovíme nezáväznú cenovú kalkuláciu vrátane stanovenia termínu odovzdania alebo pripravíme skúšobný preklad.

Čo bude nasledovať?

  • analýza rozsahu a odbornosti jazykových potrieb,
  • návrh optimálneho riešenia s ohľadom na účel a použitie prekladu,
  • kalkulácia nákladov vrátane zohľadnenia opakovateľnosti textu,
  • stanovenie časového rámca na vyhotovenie objednávky,
  • spustenie realizácie po potvrdení objednávky.

Vypracovanie kalkulácie sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Lingea s.r.o. zverejnenými na webových stránkach www.preklady-korektury.sk.

Formulár nezáväzné kalkulácie

preklad

korektúra

hod

Bez určenia termínu dodania nie je možné stanoviť presnú cenu.

Bez dokumentu nemožno určiť presnú cenu.

Môžete uviesť odbornosť, náročnosť či ďalšie špecifikácie.

 

kontakt