Prehľad odborov

Zásadným faktorom pri spracovaní prekladu je výber vhodného prekladateľa, ktorý disponuje nielen potrebnými jazykovými znalosťami, ale perfektne sa orientuje aj v danom odbore. Kvalitne preložený obsah je nevyhnutný základ pre vašu marketingovo-predajnú stratégiu na cieľovom trhu.

Ponúkame preklady v nasledujúcich odboroch:

auto/moto farmácia kultúra právo strojárstvo
biológia financie lek. prístroje prírodné vedy technika
cestovný ruch fyzika ľudské zdroje zlievarenstvo účtovníctvo/dane
doprava gastronómia marketing/PR služby umenie
ekológia história matematika softvér/APP veterinárstvo
ekonomika hutníctvo medicína spoločenské vedy výživa
elektrotechnika chémia móda/textil spotrebná elektronika vzdelávanie
energetika IT/SW obchod stavebníctvo poľnohosp. technika
EÚ smernice kozmetika personalistika stomatológia sprac. priemysel