Technické a odborné preklady z rôznorodých odborov

Spoľahlivo preložíme vaše technické a odborné texty. Na preklade vždy pracujú skúsení lingvisti, ktorí nielenže disponujú potrebnými jazykovými znalosťami, ale sa aj perfektne orientujú v danom odbore. Náš neustále sa rozširujúci tím kvalifikovaných prekladateľov, rodených hovoriacich a interných špecialistov pokrýva mnoho rôznych odvetví – od IT, techniky, strojárstva a marketingu po medicínu, právo a iné.

Pre rozsiahle projekty zostavíme tím jazykových expertov, prekladateľov a korektorov v čele s projektovým koordinátorom, ktorý zaručí dodržanie všetkých procesných krokov na dosiahnutie perfektnej kvality finálneho prekladu. Prípadnú implementáciu zmien alebo vašej spätnej väzby zvyčajne vykonáme bezplatne a obratom.

AKÉ ODBORY NAJČASTEJŠIE PREKLADÁME?

Automobilizmus

 • návody na obsluhu, palubná a servisná dokumentácia, technická dokumentácia, marketingové a propagačné materiály, registračné dokumenty, poistenie, dodávateľsko-odberateľské zmluvy...

Cestovný ruch a turizmus

 • preklady sprievodcov a jazykových príručiek, informácie o turistických destináciách, ponuky služieb a gastronomických zážitkov, brožúry, hotelová a ubytovacia dokumentácia, rezervačné systémy, webové stránky...

Ekonomika, obchod a financie

 • analýzy trhu, podnikateľské plány, finančné reporty, účtovné výkazy a uzávierky, výročné správy, ekonomické analýzy, výberové konania, akcie a investície, daňová dokumentácia, obchodné zmluvy a dohody...

Elektrotechnika a spotrebná elektronika

 • technické listy a špecifikácie, schémy, výstražné upozornenia, bezpečnostné listy, návody na obsluhu, používateľské príručky, produktové katalógy, silnoprúd a slaboprúd (elektronika a komunikačné systémy)...

Energetika a plynárenstvo

 • projektová dokumentácia, výberové konania, odborné posudky, výročné správy, zmluvy a právne dokumenty, špecializované preklady z oblasti energetických komodít (ropa, plyn, jadro, uhlie)...

Chémia a petrochémia

 • analýzy, testy, výrobné postupy, technické a bezpečnostné listy, návody, registrácia produktov, výstražné symboly, obaly a etikety, brožúry, príbalové letáky...

IT, softvér a telekomunikácie

 • lokalizácia webových stránok a e-shopov vrátane zákazníckej podpory, lokalizácia softvéru vrátane pomocníka a používateľského rozhrania, mobilné aplikácie, podnikové systémy (CRM, ERP), e-learningové aplikácie a portály, lokalizácia hier, titulky a multimediálny obsah...

Krása, móda a kozmetika

 • lokalizácia webových stránok a e-shopov, marketingové brožúry a letáky, produktové listy, etikety a obaly, newslettery, tematické blogy a príspevky na sociálnych sieťach...

Marketing a propagácia

 • katalógy, brožúry, letáky, tlačové správy, newslettery, marketingové kampane, obsah pre sociálne siete, rôznorodé reklamné a propagačné materiály...

Medicína, farmácia a zdravotníctvo

 • lekárske texty, klinické štúdie, zdravotná dokumentácia, farmaceutika, príbalové letáky a brožúry, patenty, tlačové správy, návody k lekárskym prístrojom, medicínska technika, preklady z oblasti prírodných vied...

Potravinárstvo a gastronómia

 • bezpečnosť potravín, zloženie výrobkov, etikety, obaly, označovanie potravín, nákupné podmienky, návody na použitie a údržbu potravinárskych strojov, produktové katalógy a letáky, tlačové správy, kuchárske knihy, kulinárske magazíny...

Právo

 • zmluvy, dohody, zakladacie listiny, obchodné podmienky, smernice, vyhlášky, notárske zápisy, právne posudky, súdne rozhodnutia, audítorské správy, normy, úradné a osobné dokumenty...

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

 • zadávacie, projektové a stavebné dokumentácie, posudky, revízne správy, výkresy, technická dokumentácia, podklady pre stavebné povolenia a výberové konania, technické návody a technologické postupy...

Technika, strojárstvo a poľnohospodárska technika

 • návody na obsluhu vrátane grafickej úpravy, technická a projektová dokumentácia, normy, servisné manuály, príručky k strojom a zariadeniam, technické a bezpečnostné listy, revízne správy, katalógy výrobkov, marketingové a právne dokumenty, technické tlmočenie v prevádzke...

Nenašli ste, čo hľadáte? Nezúfajte a kontaktujte nás! Náš skúsený tím si poradí so všetkými bežnými aj vysoko špecializovanými oblasťami.

Prečo zveriť odborné preklady práve nám?

 • rozsiahly tím odborných prekladateľov a rodených hovoriacich;
 • jednotný a konzistentný preklad vďaka prekladovej pamäti;
 • konzultácie týkajúce sa správnej terminológie s vašimi firemnými špecialistami;
 • odborné a jazykové korektúry s ohľadom na účel a použitie prekladu;
 • grafické spracovanie prekladov v rôznych formátoch podľa vašej požiadavky.
×