DTP a multimédiá

Ušetrite čas a výdavky spojené s grafickou úpravou vďaka nášmu DTP tímu. Zaistíme kvalitné vizuálne spracovanie a precízne formátovanie vašich dokumentov.

Grafické spracovanie prekladov je cestou k dosiahnutiu atraktívneho a profesionálneho vzhľadu vášho obsahu. Venujte tejto fáze dostatok pozornosti, či už ide o úpravy v aplikáciách Adobe, Microsoft, alebo v iných grafických a textových programoch. Zabezpečíme, aby vaše dokumenty boli prehľadné a pútavé.

Pri preklade sa často mení dĺžka textu, čo môže ovplyvniť vizuálny aspekt dokumentu. Správne rozloženie a formátovanie je zásadné pre zachovanie zrozumiteľnosti a čitateľnosti. Existuje mnoho spôsobov spracovania, ktoré sa odvíjajú predovšetkým od vstupného formátu zdrojových súborov dodaných zákazníkom alebo od požiadavky na výstupný formát.

Spracovanie v Adobe InDesign

Adobe InDesign je jedným z popredných nástrojov na grafický dizajn. Umožňuje efektívnu prácu s rozložením stránok, odsekmi, štýlmi a objektmi. Preklady sa môžu ľahko integrovať do pôvodného grafického rozloženia, čím sa zabezpečí, že preložený dokument bude vyzerať rovnako profesionálne ako jeho originál.

Grafická úprava súborov PDF

Aj keď máte k dispozícii len súbor PDF bez zdrojových dát (napríklad balíček Adobe InDesign), stále existujú spôsoby, ako vykonať jeho dodatočnú grafickú úpravu. Väčšinou je možné využiť technológie na extrakciu textu a jeho následnú úpravu vo vhodnom grafickom editore. Tým sa zabezpečí, že preložený text bude vizuálne zodpovedať pôvodnému dokumentu. Okrem toho môžeme zaistiť vytvorenie takmer identického výstupu v Adobe InDesign, ktorý bude zodpovedať kvalite vstupných PDF súborov, ide však o celkovo náročnejší variant.

Úpravy v Microsoft Word

Na jednoduché úpravy a formátovanie prekladov možno použiť aj Microsoft Word. Tento bežne dostupný textový procesor umožňuje zmeny fontu a veľkosti písma, zarovnanie, odsadenie a ďalšie formátovanie textu. Hoci Microsoft Word nie je taký špecializovaný ako Adobe InDesign, je možné s jeho pomocou dosiahnuť profesionálny vzhľad dokumentov.

Multimédiá

Okrem iného ponúkame spracovanie multimediálneho obsahu. Predstavte svojmu publiku video alebo zvukový materiál s dokonalými titulkami a lokalizovanými prvkami. Chceme, aby váš obsah zapôsobil na všetky zmysly príjemcov, a preto sa staráme o každý detail.

ZABEZPEČUJEME:

  • prepis alebo extrakciu textov zo zdrojového formátu;
  • grafické spracovanie návodov a propagačných materiálov;
  • spracovanie dokumentov v Adobe InDesign;
  • individuálne grafické spracovanie rôznych formátov podľa vašich požiadaviek;
  • vytvorenie titulkov vrátane prekladu, načasovania a implementácie do videa;
  • vytvorenie nahrávok, konverziu formátov, integráciu do aplikácie alebo systému atď.

Naše skúsenosti:

  • Vydávame a distribuujeme viac než 1 000 knižných publikácií v 7 krajinách – najmä v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.
  • Už roky sa podieľame na množstve projektov renomovaných zahraničných vydavateľov. Na spracovanie nám svoje dáta s dôverou zverujú vydavatelia ako HarperCollins Publishers, Oxford University Press alebo Pearson.

Kontaktujte nás pre viac informácií týkajúcich sa grafického spracovania prekladov či multimediálneho obsahu. Pomôžeme vám nájsť tú najlepšiu cestu k efektívnej prezentácii vášho obsahu.

×