DTP & multimédia

Grafické spracovanie firemných materiálov a starostlivý výber informácií má zásadný vplyv na úspešnú prezentáciu spoločnosti na veľtrhoch a odborných konferenciách a zároveň zvyšuje jej konkurencieschopnosť.

Vďaka dlhodobým skúsenostiam s vydávaním vlastných knižných publikácií a elektronických slovníkov ponúkame komplexné DTP služby, podporujeme všetky bežné formáty a používame profesionálne grafické aplikácie.

Multimédia predstavujú efektívny prenos informácií pomocou prepojenia textu, grafiky a zvuku. Vďaka silnému technickému zázemiu, odbornému tímu a skúsenostiam so spracovaním zvuku dokážeme vytvoriť multimediálny obsah v rôznych formách a jazykoch.

Ponúkame:

  • sadzbu a prípravu pred tlačou
  • spracovanie návodov a príručiek v Adobe InDesign
  • tlač dokumentov od letákov až po knihy
  • prepis textov zo zdrojového formátu
  • vytvorenie titulkov, vrátane prekladu, načasovania a implementácie do videa
  • vytvorenie nahrávok, konverziu formátov a integráciu do aplikácie alebo systému
  • dabovanie a titulkovanie animácií a videí
  • postprodukciu audia/videa

Naše skúsenosti:

  • Vydávame a distribuujeme viac než 800 knižných publikácií v 7 krajinách - najmä v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.
  • Už roky sa podieľame na množstve projektov renomovaných zahraničných nakladateľov.

    Na spracovanie nám svoje údaje s dôverou zverujú vydavatelia ako HarperCollins Publishers, Oxford University Press či Pearson.