DTP a multimédiá

Grafické spracovanie prekladov je kľúčom k profesionálnemu a atraktívnemu vzhľadu vašich dokumentov. Venujte tejto fáze dostatok pozornosti, či už ide o úpravy v aplikáciách Adobe, Microsoft, alebo v iných grafických a textových programoch. Vaše dokumenty tak budú prehľadné a pútavé.

Pri preklade sa často mení dĺžka textu, čo môže ovplyvniť vizuálny aspekt dokumentu. Správne rozloženie a formátovanie je zásadné pre zachovanie zrozumiteľnosti a čitateľnosti. Existuje mnoho spôsobov spracovania, ktoré sa odvíjajú predovšetkým od vstupného formátu zdrojových súborov dodaných zákazníkom alebo od požiadavky na výstupný formát.

Spracovanie v Adobe InDesign

Adobe InDesign je jedným z popredných nástrojov na grafický dizajn. Umožňuje efektívnu prácu s rozložením stránok, odsekmi, štýlmi a objektmi. Preklady sa môžu ľahko integrovať do pôvodného grafického rozloženia, čím sa zabezpečí, že preložený dokument bude vyzerať rovnako profesionálne ako jeho originál.

Grafická úprava súborov PDF

Aj keď máte k dispozícii len súbor PDF bez zdrojových dát (napríklad balíček Adobe InDesign), stále existujú spôsoby, ako vykonať jeho dodatočnú grafickú úpravu. Väčšinou je možné využiť technológie na extrakciu textu a jeho následnú úpravu vo vhodnom grafickom editore. Tým sa zabezpečí, že preložený text bude vizuálne zodpovedať pôvodnému dokumentu. Okrem toho môžeme zaistiť vytvorenie takmer identického výstupu v Adobe InDesign, ktorý bude zodpovedať kvalite vstupných PDF súborov, ide však o celkovo náročnejší variant.

Úpravy v Microsoft Word

Na jednoduché úpravy a formátovanie prekladov možno použiť aj Microsoft Word. Tento bežne dostupný textový procesor umožňuje zmeny fontu a veľkosti písma, zarovnanie, odsadenie a ďalšie formátovanie textu. Hoci Microsoft Word nie je taký špecializovaný ako Adobe InDesign, je možné s jeho pomocou dosiahnuť profesionálny vzhľad dokumentov.

Multimédiá

Okrem iného ponúkame spracovanie multimediálneho obsahu. Predstavte svojmu publiku video alebo zvukový materiál s dokonalými titulkami a lokalizovanými prvkami. Chceme, aby váš obsah zapôsobil na všetky zmysly príjemcov, a preto sa staráme o každý detail.

Zabezpečujeme:

  • prepis alebo extrakciu textov zo zdrojového formátu,
  • spracovanie dokumentov v Adobe InDesign,
  • individuálne grafické spracovanie rôznych formátov podľa vašich požiadaviek,
  • vytvorenie titulkov vrátane prekladu, načasovania a implementácie do videa,
  • vytvorenie nahrávok, konverziu formátov, integráciu do aplikácie alebo systému atď.

Naše skúsenosti:

  • Vydávame a distribuujeme viac než 1 000 knižných publikácií v 7 krajinách – najmä v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.
  • Už roky sa podieľame na množstve projektov renomovaných zahraničných vydavateľov. Na spracovanie nám svoje dáta s dôverou zverujú vydavatelia ako HarperCollins Publishers, Oxford University Press alebo Pearson.

Ak máte otázky týkajúce sa grafického spracovania prekladov, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás. Pomôžeme vám nájsť najlepší spôsob, ako prezentovať váš obsah.