Preklady a korektúry pre viac ako 40 jazykov

Lingea sa zaoberá vývojom jazykových aplikácií a tvorbou vlastných jazykových titulov od roku 1997. Pôsobíme v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku, kde sme už vydali vyše 700 knižných titulov venovaných jazykom.

Jazyky nás naozaj zaujímajú a radi sa púšťame aj do projektov, ktoré u nás nemajú obdobu. Preto sa nezameriavame len na angličtinu a iné svetové jazyky, ale vydávame príručky venované aj menej zvyčajným jazykom Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Medzi nimi vyniká pestrá kolekcia konverzácií pre viac ako 50 jazykov. Nezabúdame ani na náš materinský jazyk a prostredníctvom webového portálu nechybujte.cz sa snažíme zdokonaľovať všeobecnú znalosť spisovnej češtiny.

Naša vízia

Ako predný dodávateľ jazykových produktov a služieb kladieme dôraz na poskytovanie individuálnych riešení. Naším cieľom je, aby ste nielen efektívne komunikovali v jazyku vašich zákazníkov a obchodných partnerov, ale tiež plne porozumeli ich potrebám. U nás sa môžete spoľahnúť na širokú škálu ponúkaných jazykových služieb vrátane rozsiahleho tímu rodených hovoriacich, ktorí disponujú odbornou terminológiou a potrebnými kultúrnymi znalosťami. Pomôžeme vám prekonať akékoľvek jazykové bariéry, posilniť firemnú značku a prezentáciu vašej organizácie.

PREHĽAD JAZYKOVÝCH SKUPÍN:

 • preklady z/do češtiny/slovenčiny;
 • preklady do slovanských jazykov;
 • preklady do CEE jazykov (stredoeurópske a východoeurópske jazyky);
 • preklady do európskych jazykov (predovšetkým jazyky EÚ);
 • preklady do hlavných svetových jazykov (cudzojazyčné preklady);
 • preklady do menej obvyklých jazykov.

Rodení hovoriaci pre viac ako 40 jazykov

Perfektne preložený a prirodzene znejúci preklad obsahu je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú stratégiu na cieľovom trhu. Sme hrdí na našu rozmanitú základňu rodených hovoriacich a jazykových expertov, ktorí pokrývajú viac ako 40 jazykov. Náš tím neustále rozširujeme o ďalších talentovaných prekladateľov a podrobujeme ich náročným testom, aby sme zabezpečili vysokú kvalitu a odbornosť v každom jazyku.

Bohaté skúsenosti v najrôznejších odvetviach

Dôležitým kritériom je výber vhodného prekladateľa, ktorý nielenže disponuje potrebnými jazykovými znalosťami, ale sa aj perfektne orientuje v danom odvetví. Náš stále sa rozširujúci tím kvalifikovaných prekladateľov, rodených hovoriacich a interných odborníkov pokrýva mnoho rôznych odvetví – od IT cez techniku, strojárstvo a marketing až po medicínu, právo a ďalšie. Vaše dokumenty tak budú vždy preložené so zodpovedajúcou odbornosťou.

Úspora času a nákladov pri preklade

Pri spracovaní väčšiny objednávok používame prekladové CAT nástroje (computer-assisted translation), ktoré zohľadňujú opakovateľnosť textu a umožňujú použitie prekladovej pamäte pri opätovnej spolupráci. Tento druh automatizácie výrazne urýchľuje celý proces, znižuje náklady a zabezpečuje konzistenciu s predchádzajúcimi prekladmi. Pri preklade štandardne aplikujeme 70 – 80 % zľavu na opakujúce sa segmenty a zhody s prekladovou pamäťou.

Jednotný a konzistentný preklad vďaka prekladovej pamäti

Prekladová pamäť je databáza, ktorá uchováva už predtým preložené segmenty textu. Kedykoľvek sa objaví podobný alebo identický textový segment, CAT nástroj automaticky ponúkne preklad z pamäti. To výrazne urýchľuje proces prekladu, minimalizuje opakovanie prekladu identických fráz a zabezpečuje konzistentné znenie textov a používanej terminológie.

Správa a použitie terminologickej databázy

Terminologická databáza/slovník/glosár je kľúčovou súčasťou CAT nástrojov, ktorá slúži na správu a udržanie používania konzistentného názvoslovia. Glosár môže byť vytvorený na základe špecifických požiadaviek klienta alebo odvetvia a môže byť integrovaný priamo do CAT nástroja. Pri preklade možno okamžite získať presné preklady kľúčových termínov z glosára, čo výrazne zvyšuje kvalitu a zabráni použitiu nevhodných termínov. CAT nástroje s využitím prekladovej pamäti a terminologickej databázy tak predstavujú kľúčový prvok pri realizácii profesionálneho prekladu a lokalizácie.

Viete, že:

 • vo Worde, Exceli, InDesigne a ďalších aplikáciách používate korektor preklepov od nás?
 • sme vydali zatiaľ najobsiahlejšie a najpodrobnejšie pravidlá českého pravopisu?
 • na portáli slovnik.seznam.cz používate naše slovníky?
 • sa podieľame na medzinárodných projektoch zameraných na strojový preklad?
 • vyvíjame rečové technológie, vďaka ktorým sa v budúcnosti zjednoduší tlmočenie?
×