Služby

Spoločnosť Lingea už 20 rokov prichádza s inovatívnymi produktmi a postupmi, ktoré v posledných rokoch využíva na zvýšenie efektivity a kvality prekladateľských služieb. Poskytujeme kompletné jazykové služby, ktoré zabezpečujú profesionálne lingvistické tímy. Pri spracovaní zákaziek využívajú know-how spoločnosti LINGEA, ako sú vlastné jazykové nástroje a technológie, prekladače a elektronické slovníky. Na spracovaní zákaziek a komplexných projektov sa podieľajú kvalifikovaní prekladatelia a korektori z rôznych odborov, so znalosťami miestnych zvyklostí a prostredia. Realizácii vašich požiadaviek sa budú venovať osvedčení prekladatelia a externí dodávatelia, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov. Pôsobíme v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku.

Hlavné výhody

 • dokonalá znalosť cudzích jazykov - vytvárame najrozsiahlejšie slovníky i uznávané jazykové príručky
 • kombinovanie funkcií CAT nástrojov a prekladačov pre dosiahnutie vyššej kvality
 • vlastný vývoj prekladačov a ďalších nástrojov pre podporu prekladu
 • stovky skúsených prekladateľov a korektorov
 • profesionálna analýza a vedenie projektov

Prehľad služieb:

 • odborné preklady zo širokého spektra odborov, napr. zo strojárstva, medicíny, IT, práva...
 • preklady štylisticky náročných textov, napr. scenárov, knižných publikácií a vedeckých článkov
 • korektúry pravopisné, štylistické, pred tlačou i vecné
 • lokalizácia internetových stránok, aplikácií a softvéru
 • tlmočenie konsekutívne a simultánne
 • DTP a spracovanie multimediálneho obsahu