Lokalizácie

Firma sa rozrastá a chcete, aby vaše internetové stránky boli medzinárodne dostupné a zrozumiteľné? Chcete, aby sa vaše produkty úspešne predávali v zahraničí?

Vhodným riešením je lokalizovaný preklad, ktorý prihliada na jazykové, kultúrne a ďalšie špecifiká cieľovej krajiny. Preklad bude nielen vecne správny, ale aj ohľaduplný k jazykovým a kultúrnym zvláštnostiam daného prostredia. Preložený text bude znieť prirodzene a bude vyhovovať potrebám lokálnych používateľov. Typickým príkladom sú prevody merných jednotiek, dodržanie právnych noriem či zvyklostí miestneho marketingu.

Ponúkame lokalizáciu:

  • internetových stránok a elektronických obchodov
  • softvéru a aplikácií
  • e-learningových produktov
  • marketingových materiálov
  • podnikových systémov (CRM, ERP)