Preklady

Vysoká kvalita, individuálny prístup a poskytovanie optimálnych riešení sú kľúčové hodnoty, na ktorých staviame. Naším cieľom je ponúknuť efektívny proces šitý na mieru každého zákazníka a stať sa jeho spoľahlivým a dlhodobým partnerom vo svete jazykových služieb.

Na dosiahnutie maximálnej kvality a rýchlosti prekladu využívame vlastné, neustále aktualizované elektronické, prekladové a výkladové slovníky, jazykové korpusy a v neposlednom rade taktiež naše softvérové jazykové nástroje, ktorých vývojom sa zaoberáme viac ako 20 rokov.

Ponúkame:

 • preklady akéhokoľvek rozsahu, zamerania a ľubovoľného formátu
 • odborné preklady zo širokého spektra odborov, napr. zo strojárstva, medicíny, IT, práva...
 • preklady štylisticky náročných textov, napr. scenárov, knižných publikácií a vedeckých článkov
 • preklady z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka
 • súdne overené preklady
 • korektúry

Garancia kvality:

 • dodržanie jednotnej terminológie a štýlu prekladu
 • zachovanie grafiky a požadovaného formátu
 • profesionálne projektové spracovanie zákaziek, silné IT zázemie
 • starostlivá výstupná kontrola
 • poradenstvo a odborné konzultácie

Texty a materiály týkajúce sa prekladu nám môžete odovzdať:

 

Všetky materiály, ktoré nám odovzdáte na preklad alebo len na vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Prevádzkové hodiny počas vianočných sviatkov 2019

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu prevádzkových hodín...

viac tu

Prekladače Lingea pre ďalšie slovanské jazyky

Neurónové prekladače fungujú výborne, ak majú k dispozícii dostatok cvičných dát...

viac tu

Doménová adaptácia prekladača

V článku Nový prekladač Lingea sme vám predstavili nové verzie našich prekladačov založených na neurónových sieťach. Okrem iného sme sa zmienili aj o problematike prípravy prekladačov „na mieru“.

viac tu


Novinky z poslednej doby nájdete v archíve. ...