Preklady textov a dokumentov

Vysoká kvalita, individuálny prístup a poskytovanie optimálnych riešení – to sú kľúčové hodnoty, na ktorých staviame. Naším cieľom je poskytovať efektívny proces šitý na mieru každému zákazníkovi a stať sa jeho spoľahlivým a dlhodobým partnerom vo svete jazykových služieb.

Pri práci používame špičkové moderné technológie, ako sú CAT nástroje, rozsiahle elektronické slovníky, vlastné neurónové prekladače a jazykové a korektúrne nástroje. Týmto spôsobom zabezpečujeme konzistentnosť terminológie, garantujeme vysokú kvalitu a ponúkame úsporu nákladov. Zakladáme si na rozmanitosti služieb a schopnosti rýchlo riešiť problémy vďaka nášmu tímu interných odborníkov.

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY:

 • preklady v rámci európskych a hlavných svetových jazykov;
 • odborné preklady z rozsiahleho spektra odvetví, napríklad IT, technika, strojárstvo, medicína, právo a mnohé ďalšie;
 • expresné preklady v požadovanom termíne s dodržaním vysokej kvality;
 • súdne preklady (preklady s doložkou a pečiatkou súdneho prekladateľa);
 • profesionálne korektúry textu (jazykové, štylistické, odborné, predtlačové a ďalšie);
 • lokalizácia webových stránok, e-shopov, e-learningového obsahu, softvérov a aplikácií.

Najčastejšie prekladáme:

 • technickú a odbornú dokumentáciu
  (návody na používanie vrátane grafickej úpravy, používateľské príručky, odborné texty, technické špecifikácie, bezpečnostné listy, výkresy a pod.);
 • marketingový obsah
  (katalógy, brožúry, letáky, tlačové správy, newslettery, marketingové kampane, obsah pre sociálne siete, rôzne reklamné a propagačné materiály);
 • ekonomické a finančné texty
  (audity, smernice, výročné správy, tendre a výberové konania, účtovná dokumentácia, finančné analýzy, obchodná korešpondencia a ďalšie);
 • právne dokumenty
  (zmluvy, dohody, zakladateľské listiny, obchodné podmienky, úradné a osobné dokumenty, súdne preklady);
 • lekárske a farmaceutické texty
  (lekárske texty, klinické štúdie, zdravotná dokumentácia, farmaceutika, príbalové letáky, medicínska technika a pod.);
 • lokalizáciu webových stránok, softvéru a aplikácií
  (webové stránky, e-shopy vrátane zákazníckej podpory, široká škála aplikácií a podnikových systémov (CRM, ERP), e-learningové aplikácie a portály, titulky a multimediálny obsah).

Rodení hovoriaci pre viac ako 40 jazykov

Perfektne preložený a prirodzene znejúci preklad obsahu je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú stratégiu na cieľovom trhu. Sme hrdí na našu rozmanitú základňu rodených hovoriacich a jazykových expertov, ktorí pokrývajú viac ako 40 jazykov. Náš tím neustále rozširujeme o ďalších talentovaných prekladateľov a podrobujeme ich náročným testom, aby sme zabezpečili vysokú kvalitu a odbornosť v každom jazyku.

Bohaté skúsenosti v najrôznejších odvetviach

Dôležitým kritériom je výber vhodného prekladateľa, ktorý nielenže disponuje potrebnými jazykovými znalosťami, ale sa aj perfektne orientuje v danom odvetví. Náš stále sa rozširujúci tím kvalifikovaných prekladateľov, rodených hovoriacich a interných odborníkov pokrýva mnoho rôznych odvetví – od IT cez techniku, strojárstvo a marketing až po medicínu, právo a ďalšie. Vaše dokumenty tak budú vždy preložené so zodpovedajúcou odbornosťou.

Úspora času a nákladov pri preklade

Pri spracovaní väčšiny objednávok používame prekladové CAT nástroje (computer-assisted translation), ktoré zohľadňujú opakovateľnosť textu a umožňujú použitie prekladovej pamäte pri opätovnej spolupráci. Tento druh automatizácie výrazne urýchľuje celý proces, znižuje náklady a zabezpečuje konzistenciu s predchádzajúcimi prekladmi. Pri preklade štandardne aplikujeme 70 – 80 % zľavu na opakujúce sa segmenty a zhody s prekladovou pamäťou.

Korektúry prekladov

Korektúry sú neodmysliteľnou súčasťou dokonalého prekladu. Rozhodujúcimi faktormi sú predovšetkým účel a použitie samotného prekladu, kde pri textoch určených na publikáciu odporúčame korektúru od rodených hovoriacich a následnú predtlačovú korektúru. Zabezpečíme rôzne druhy korektúr, s ktorých výberom vám radi poradíme. Viac informácií nájdete v sekcii venovanej korektúram.

ZÁRUKA KVALITY:

 • rozsiahla sieť kvalifikovaných prekladateľov, rodených hovoriacich a interných odborníkov;
 • nasadenie prekladových CAT nástrojov (významná úspora času a nákladov);
 • správa a dodržiavanie jazykovej terminológie (tvorba glosárov a prekladových pamätí);
 • skúsené projektové riadenie, silné IT zázemie, interný vývojový a DTP tím;
 • podpora širokej škály zdrojových formátov a zachovanie grafiky;
 • precízna výstupná kontrola (vrátane konzistencie a koherencie).

Texty a materiály na preklad nám môžete odovzdať:

 • e-mailom: info@preklady.cz;
 • poštou alebo osobne: Palackého třída 35, 612 00 Brno, mapa;
 • kuriérnou službou podľa vlastného výberu.

Veríme, že nestačí len prekladať z jedného jazyka do druhého. Vaše texty upravíme tak, aby oslovili vašich zákazníkov naprieč rôznymi trhmi a kultúrami. Vyskúšajte niektoré z našich jazykových riešení a získajte partnera, ktorý rozumie vašim potrebám a cieľom.

×