Preklady

Vysoká kvalita, individuálny prístup a poskytovanie optimálnych riešení sú kľúčové hodnoty, na ktorých staviame. Naším cieľom je ponúknuť efektívny proces šitý na mieru každého zákazníka a stať sa jeho spoľahlivým a dlhodobým partnerom vo svete jazykových služieb.

Na dosiahnutie maximálnej kvality a rýchlosti prekladu využívame vlastné, neustále aktualizované elektronické, prekladové a výkladové slovníky, jazykové korpusy a v neposlednom rade taktiež naše softvérové jazykové nástroje, ktorých vývojom sa zaoberáme viac ako 20 rokov.

Ponúkame:

 • preklady akéhokoľvek rozsahu, zamerania a ľubovoľného formátu
 • odborné preklady zo širokého spektra odborov, napr. zo strojárstva, medicíny, IT, práva...
 • preklady štylisticky náročných textov, napr. scenárov, knižných publikácií a vedeckých článkov
 • preklady z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka
 • súdne overené preklady
 • korektúry

Garancia kvality:

 • dodržanie jednotnej terminológie a štýlu prekladu
 • zachovanie grafiky a požadovaného formátu
 • profesionálne projektové spracovanie zákaziek, silné IT zázemie
 • starostlivá výstupná kontrola
 • poradenstvo a odborné konzultácie

Texty a materiály týkajúce sa prekladu nám môžete odovzdať:

 

Všetky materiály, ktoré nám odovzdáte na preklad alebo len na vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.