Tlmočenie na každú príležitosť

Tlmočenie je neodmysliteľnou súčasťou úspešnej komunikácie. Umožňuje jednotlivcom i firmám plynulú interakciu bez ohľadu na jazykové bariéry a je kľúčom k porozumeniu a prepojeniu rôznych kultúr a národov. Hodnota tlmočenia tkvie v schopnosti správne interpretovať zamýšľaný obsah tak, aby nedošlo k skresleniu dojmov alebo strate podstatných informácií.

Pre obchodné rokovania, školenia či zahraničné konferencie vyberieme profesionálneho tlmočníka s odbornými znalosťami a bohatými skúsenosťami. Pre rozsiahlejšie akcie zostavíme celý tím tlmočníkov na mieru.

DRUHY TLMOČENIA:

 • konzekutívne tlmočenie – obchodné rokovania, školenia, workshopy;
 • simultánne tlmočenie a šušotáž (tlmočenie šepotom) – konferencie, kongresy s využitím kabín a ozvučovacej techniky;
 • súdne tlmočenie – sobáše, súdne konania;
 • sprievodné tlmočenie – obchodné cesty a stretnutia;
 • tlmočenie cez telefón/on-line – Skype, Microsoft Teams;
 • prenájom tlmočníckej techniky.

Konzekutívne (následné) tlmočenie

Prebieha v intervaloch, pričom tlmočník najprv počúva rečníka, ktorý vždy po krátkych častiach prejavu prestane hovoriť, a tak poskytne tlmočníkovi priestor na preklad výpovede do cieľového jazyka. Je vhodné najmä pre stretnutia s menším počtom účastníkov (na jedného tlmočníka), ako sú obchodné rokovania, firemné porady, workshopy, školenia alebo iné stretnutia menšieho charakteru.

 • Presnejšie a detailnejšie interpretácie.
 • Vhodné pre menšie udalosti s nižším počtom účastníkov.
 • Nie je potrebné špecializované tlmočnícke vybavenie.

Simultánne (súčasné/kabínové/konferenčné) tlmočenie

Predstavuje proces, keď tlmočník aktívne počúva rečníka a takmer okamžite, súbežne s prejavom, prekladá obsah výpovede do cieľového jazyka. Používa sa na kongresoch, konferenciách, pri veľkých stretnutiach a medzinárodných udalostiach. Na plynulú komunikáciu bez prerušenia priebehu udalosti sa využíva špecializované tlmočnícke vybavenie v podobe kabín, mikrofónov, slúchadiel a ďalšej ozvučovacej techniky. Simultánne tlmočenie je pomerne náročné a pre každú jazykovú kombináciu zvyčajne vyžaduje využitie dvoch tlmočníkov, ktorí sa pravidelne striedajú.

 • Plynulá a nepretržitá komunikácia.
 • Ideálne pre väčšie udalosti s viacjazyčným publikom.
 • Časová úspora a udržanie tempa udalosti vďaka využitiu tlmočníckej techniky.

Šušotáž

Známa aj ako tlmočenie šepotom, je charakteristická tým, že sa tlmočník a poslucháč nachádzajú v tesnej blízkosti, pričom samotné tlmočenie prebieha šepotom alebo tichým hlasom priamo do ucha poslucháča. Ide o špecifický formát simultánneho tlmočenia, ktorý nevyžaduje použitie tlmočníckej techniky, ako je to pri bežnom simultánnom/kabínovom tlmočení.

 • Úspora nákladov oproti simultánnemu tlmočeniu.
 • Vhodné pre jedného účastníka alebo pre veľmi malú skupinu.
 • Jednoduché riešenie bez potreby tlmočníckej techniky.

Súdne tlmočenie

Niekedy označované aj ako overené/úradné tlmočenie alebo súdne tlmočenie s pečiatkou, riadi sa zákonom č. 382/2004 Z. z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Súdny tlmočník je splnomocnený štátom a zapísaný v zozname tlmočníkov. Je oprávnený vykonávať tlmočnícke úkony i pred orgánmi verejnej moci alebo v súvislosti s právnym konaním vo forme notárskeho zápisu.

 • Tlmočnícky úkon presne zodpovedá tlmočenému prejavu.
 • Široká škála situácií – sobáš s cudzincom, tlmočenie pri skúškach, súdne konania, komunikácia s úradmi, notárom alebo políciou a ďalšie.
 • Absolútna nezaujatosť a nezávislosť tlmočníka.

Tlmočenie cez telefón alebo prostredníctvom online komunikačných platforiem

Umožňuje klientom a tlmočníkom prekonávať geografické bariéry bez nutnosti cestovania. Táto moderná metóda tlmočenia je všestranná a pohodlná a umožňuje prenos oznámení v reálnom čase bez nutnosti fyzickej prítomnosti účastníkov. Niekedy je označované ako distančné tlmočenie. Online tlmočenie je ideálne pre rôznorodé obchodné rokovania, školenia, rutinnú dohodu so zahraničným partnerom alebo telefonickú asistenciu na cestách.

 • Úspora času a nákladov spojených s logistikou.
 • Flexibilné riešenie pre všetkých účastníkov.
 • Využitie komunikačných softvérov a videokonferenčných systémov.

SKÚSENOSTI, KTORÝM MÔŽETE DÔVEROVAŤ

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním kvalitných tlmočníckych služieb v najrôznejších odvetviach a v širokej škále situácií. Naši tlmočníci sú odborníci, ktorí nielen ovládajú jazyky, ale majú aj hlboké vedomosti v špecifických oblastiach, čo zabezpečuje správny prenos informácií vrátane drobných nuáns.

V roku 2023 sme uskutočnili viac ako 5 500 hodín tlmočenia. Jedným z významných momentov bola úspešná realizácia rozsiahleho a organizačne náročného školenia, na ktorom súčasne pracovalo až 23 profesionálnych tlmočníkov.

Nenechajte sa obmedziť jazykovou bariérou. Kontaktujte nás a objavte spoľahlivé a kvalitné tlmočnícke služby. Postaráme sa o to, aby vaše myšlienky, nápady a oznámenia dosiahli vytýčený cieľ, nech už ste kdekoľvek na svete.

×