Korektúry

Správne preložené dokumenty sú vizitkou každej spoločnosti. Často nestačí len zaujímavé grafické spracovanie, široký sortiment produktov alebo služieb. Je to práve korektúra cieľového textu, ktorá má rozhodujúci vplyv ako na zrozumiteľnosť textu, tak aj na prestíž a vnímanie spoločnosti v danej krajine.

Druhy korektúr:

  • gramatická/jazyková korektúra - opravy preklepov, pravopisných a gramatických chýb
  • štylistická korektúra - kontrola štylistickej úpravy textu a výberu výrazových prostriedkov
  • korektúra pred tlačou - odstránenie typografických chýb pred tlačou alebo priamo na internetových stránkach
  • vecná korektúra - kontrola vecnej/odbornej správnosti

Korektúru slovenských textov urobí vyštudovaný lingvista (slovakista). O korektúru cudzojazyčného textu sa postará rodený hovoriaci daného jazyka.

Typy textov:

  • propagačné a marketingové materiály
  • internetové stránky, aplikácie a softvéry
  • manuály a návody
  • odborné články do renomovaných časopisov

Naši skúsení korektori a korektorky sa podieľajú na korektúrach publikácií vydavateľstva Lingea, ktoré je od roku 1995 dodávateľom korektoru preklepov do produktov Microsoft Office.

Lingea Translator

Lingea Translator je prekladač novej generácie ...

viac tu

Jak vylepšit výsledky strojového překladu

I přes dynamický vývoj překladačů v posledních letech se nelze ...

viac tu

Doménová adaptácia prekladača

V článku Nový prekladač Lingea sme vám predstavili nové verzie našich prekladačov ...

viac tu


Novinky z poslednej doby nájdete v archíve. ...