Korektúry

V súčasnosti, keď každé slovo má svoju dôležitosť, vnímame jazyk ako kľúčový prvok úspešnej komunikácie. Práve v tomto kontexte vynikajú kvalitné korektúrne služby, ktoré nielenže odstraňujú chyby, ale aj obohacujú text a prispievajú k jeho zrozumiteľnosti a čitateľnosti.

Správne a bezchybne preložené dokumenty sú vizitkou každej spoločnosti. Aby boli vaše preklady a prezentačné materiály na skutočne profesionálnej úrovni, zabezpečíme jazykovú korektúru rodeným hovoriacim alebo kombináciu vhodných korektúr, ktoré zaručia nielen gramatickú a terminologickú správnosť, ale zamerajú sa tiež na štylistický aspekt a celkové vyznenie textu v cieľovej lokácii.

Základné druhy korektúr:

  • jazyková korektúra – pravopisné a gramatické chyby, preklepy, základná štylistická úprava;
  • štylistická korektúra – štylistická úprava textu a výber správnych výrazových prostriedkov;
  • vecná/odborná korektúra – kontrola vecnej správnosti a správne použitie odborných termínov;
  • korektúra zmien – aktualizácia prekladu na základe dodatočných zmien alebo úprav v texte;
  • predtlačová korektúra – odstránenie typografických chýb pred tlačou alebo publikovaním textu.

Ďalšie možné korektúry:

  • kontextová korektúra – prispôsobenie preloženého textu napríklad vizuálnemu obsahu webových stránok, e-shopov alebo aplikácií;
  • porovnávacia (nezávislá) korektúra – posúdenie správnosti vyhotoveného prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (kontrola správnosti prekladu);
  • post-editácia strojového prekladu – profesionálne upravenie strojového prekladu (pozri nižšie).

Post-editácia strojového prekladu (MTPE)

V procese post-editácie upraví profesionálny prekladateľ alebo post-editor strojovo preložené texty (tzn. raw machine translation) tak, aby dosiahol požadovanú výstupnú kvalitu. Tento proces je väčšinou rýchlejší a úspornejší než samotný preklad bez využitia strojového prekladu. Vždy je však potrebné zohľadniť konkrétnu situáciu, keď spracovanie pomocou strojového prekladu nemusí byť pre daný text vhodné a celková úspora následne nedosiahne požadovanú výšku.

Strojové preklady sa stávajú bežnou súčasťou komunikácie, ale napriek výraznému pokroku v oblasti umelej inteligencie nedokážu vždy zachytiť jemnosti a nuansy ľudskej reči tak, ako by sme si predstavovali. Je nutné uvedomovať si ich obmedzenia. Strojové preklady sú zvlášť užitočné na rýchly prehľad obsahu, ale nie vždy zodpovedajú špecifickým potrebám, najmä pokiaľ ide o odborné, kreatívne alebo citlivé texty.

Zabezpečíme, aby každé slovo znelo presne tak, ako ste zamýšľali. Radi vám poradíme s výberom vhodného typu korektúry. Kontaktujte nás ešte dnes.

VIETE, ŽE:

Naši korektori spracovali doteraz najväčšie vydané Pravidlá českého pravopisu a podieľajú sa tiež na korektúrach kompletnej série publikácií vydavateľstva Lingea, ktoré je od roku 1995 dodávateľom korektora preklepov do produktov série Microsoft Office a autorom prvého českého korektora gramatiky.

Množstvo praktických rád a informácií o správnom používaní českého jazyka nájdete na portáli nechybujte.cz. Zvlášť obľúbenou funkciou je automatická kontrola textov a doplnenie chýbajúcej diakritiky. Súčasťou portálu je okrem pravidiel českého pravopisu Slovník súčasnej češtiny a Slovník českých synoným a antoným.