Korektúry a kontrola správnosti textu

Kvalitné korektúry rodenými hovoriacimi sú neodmysliteľnou súčasťou precízneho prekladu. Nielenže odstraňujú chyby, ale aj celkovo obohacujú text a prispievajú k jeho zrozumiteľnosti a čitateľnosti.

Kombinácie vhodných korektúr zaručia gramatickú a terminologickú správnosť a zamerajú sa aj na štylistickú stránku a celkové vyznenie textu v cieľovej lokácii. Nemenej dôležitý je účel a použitie samotného prekladu, pričom pri textoch určených na publikovanie odporúčame korektúru rodeným hovoriacim a následnú predtlačovú korektúru. Zabezpečíme rôzne druhy korektúr, s ich správnym výberom vám radi pomôžeme.

ZÁKLADNÉ DRUHY KOREKTÚR:

  • jazyková korektúra – pravopisné a gramatické chyby, preklepy, základná štylistická úprava;
  • štylistická korektúra – štylistická úprava textu a výber správnych výrazových prostriedkov;
  • vecná/odborná korektúra – kontrola vecnej správnosti a správne použitie odborných termínov;
  • korektúra zmien – aktualizácia prekladu na základe dodatočných zmien alebo úprav v texte;
  • predtlačová korektúra – odstránenie typografických chýb pred tlačou alebo publikovaním textu.

Ďalej...

  • korektúra zdrojového textu – revízia a odstránenie nedostatkov v pôvodnom texte (spravidla pred samotným prekladom alebo jeho publikovaním);
  • kontextová korektúra – prispôsobenie preloženého textu napríklad vizuálnemu obsahu webových stránok, e-shopov alebo aplikácií;
  • porovnávacia (nezávislá) korektúra – posúdenie správnosti vyhotoveného prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (kontrola správnosti prekladu);
  • post-editácia strojového prekladu – profesionálne upravenie strojového prekladu (pozri nižšie).

Post-editácia strojového prekladu (MTPE)

V procese post-editácie upraví profesionálny prekladateľ alebo post-editor strojovo preložené texty (tzn. raw machine translation) tak, aby dosiahol požadovanú výstupnú kvalitu. Tento proces je väčšinou rýchlejší a úspornejší než samotný preklad bez využitia strojového prekladu. Vždy je však potrebné zohľadniť konkrétnu situáciu, keď spracovanie pomocou strojového prekladu nemusí byť pre daný text vhodné a celková úspora následne nedosiahne požadovanú výšku.

Strojové preklady sa stávajú bežnou súčasťou komunikácie, ale napriek výraznému pokroku v oblasti umelej inteligencie nedokážu vždy zachytiť jemnosti a nuansy ľudskej reči tak, ako by sme si predstavovali. Je nutné uvedomovať si ich obmedzenia. Strojové preklady sú zvlášť užitočné na rýchly prehľad obsahu, ale nie vždy zodpovedajú špecifickým potrebám, najmä pokiaľ ide o odborné, kreatívne alebo citlivé texty.

Zabezpečíme, aby každé slovo znelo presne tak, ako ste zamýšľali. Radi vám poradíme s výberom vhodného typu korektúry. Kontaktujte nás ešte dnes.

Viete, že:

Naši korektori spracovali doteraz najväčšie vydané Pravidlá českého pravopisu a podieľajú sa tiež na korektúrach kompletnej série publikácií vydavateľstva Lingea, ktoré je od roku 1995 dodávateľom korektora preklepov do produktov série Microsoft Office a autorom prvého českého korektora gramatiky.

Množstvo praktických rád a informácií o správnom používaní českého jazyka nájdete na portáli nechybujte.cz. Zvlášť obľúbenou funkciou je automatická kontrola textov a doplnenie chýbajúcej diakritiky. Súčasťou portálu je okrem pravidiel českého pravopisu Slovník súčasnej češtiny a Slovník českých synoným a antoným.

×