Korektúry

Správne preložené dokumenty sú vizitkou každej spoločnosti. Často nestačí len zaujímavé grafické spracovanie, široký sortiment produktov alebo služieb. Je to práve korektúra cieľového textu, ktorá má rozhodujúci vplyv ako na zrozumiteľnosť textu, tak aj na prestíž a vnímanie spoločnosti v danej krajine.

Druhy korektúr:

  • gramatická/jazyková korektúra - opravy preklepov, pravopisných a gramatických chýb
  • štylistická korektúra - kontrola štylistickej úpravy textu a výberu výrazových prostriedkov
  • korektúra pred tlačou - odstránenie typografických chýb pred tlačou alebo priamo na internetových stránkach
  • vecná korektúra - kontrola vecnej/odbornej správnosti

Korektúru slovenských textov urobí vyštudovaný lingvista (slovakista). O korektúru cudzojazyčného textu sa postará rodený hovoriaci daného jazyka.

Typy textov:

  • propagačné a marketingové materiály
  • internetové stránky, aplikácie a softvéry
  • manuály a návody
  • odborné články do renomovaných časopisov

Naši skúsení korektori a korektorky sa podieľajú na korektúrach publikácií vydavateľstva Lingea, ktoré je od roku 1995 dodávateľom korektoru preklepov do produktov Microsoft Office.

Stavebný veľtrh

Tento rok sa opäť zúčastníme stavebného veľtrhu, ktorý sa koná v dňoch 26.-29.2. 2020 na brnenskom výstavisku (Veletrhy Brno).

viac tu

Prekladače Lingea pre ďalšie slovanské jazyky

Neurónové prekladače fungujú výborne, ak majú k dispozícii dostatok cvičných dát...

viac tu

Doménová adaptácia prekladača

V článku Nový prekladač Lingea sme vám predstavili nové verzie našich prekladačov založených na neurónových sieťach. Okrem iného sme sa zmienili aj o problematike prípravy prekladačov „na mieru“.

viac tu


Novinky z poslednej doby nájdete v archíve. ...