Jazykové technológie a nástroje

Spoločnosť Lingea vyvíja a používa vlastné jazykové nástroje a technológie, pomocou ktorých možno vypracovať kvalitné preklady a korektúry.

Pod pojmom jazykové nástroje sa skrývajú sofistikované softvérové riešenia založené na znalosti prirodzeného jazyka. V súčasnosti ponúkame širokú škálu prekladových, jazykových a rečových nástrojov.

Prekladové

Vysoká kvalita automatického prekladu zo svetových jazykov založená na umelej inteligencii a technológii neurónových sietí.

Jazykové

Fulltextové vyhľadávanie, kontrola a revízia dokumentov, delenie slov či funkcia rozpoznania pre 30 jazykov. Vhodné pre vyhľadávače, textové editory, internetové obchody, informačné a knižničné systémy.

Rečové

Nástroje vhodné na hlasovú komunikáciu s počítačom, mobilom či tabletom, vyhľadávanie v audio- a videosúboroch alebo na skvalitnenie výučby cudzích jazykov. K dispozícii pre češtinu, angličtinu, nemčinu a španielčinu.

Podrobnejšie informácie o našich technológiách nájdete tu.