Jazykové nástroje a technológie

Lingea vyvíja vlastné jazykové nástroje, technológie a produkty, ktoré poskytujú významnú pomoc pri spracovaní kvalitných odborných prekladov a korektúr.

Pod pojmom jazykové nástroje a technológie sa skrývajú sofistikované softvérové riešenia založené na znalosti prirodzeného jazyka. Ide o užitočné komponenty, ktoré rozširujú možnosti vyhľadávacích nástrojov a zvyšujú kvalitu aplikácií, ako sú vyhľadávače, internetové obchody, reklamné a marketingové nástroje, textové editory, redakčné a rezervačné systémy a podobne.

Príklady situácií, v ktorých využijete jazykové nástroje:

 • Do redakčného systému plánujete integrovať korektor pravopisu, slovník synoným, prípadne aj prekladač.
 • Vo webovej aplikácii chcete zákazníkom ponúknuť kontrolu textov vrátane automatického doplnenia mäkčeňov a dĺžňov.
 • Na analýzu textov potrebujete určiť slovný druh, rod a ďalšie gramatické kategórie všetkých slov.
 • V informačnom systéme potrebujete kvalitné fulltextové vyhľadávanie pre niektoré z 30 európskych jazykov.
 • Na lepšie zacielenie reklamy zvažujete nasadiť lematizátor, tezaurus a označenie entít.
 • V oddelení technickej podpory plánujete využívať prekladač s možnosťou adaptácie a prevádzky na vlastných serveroch.

Korektúrne nástroje

 • kontrola pravopisu (spell checker),
 • slovník synoným (tezaurus),
 • delenie slov (hyphenation),
 • doplnenie diakritiky,
 • oslovenie v listoch.

Inteligentné vyhľadávanie

 • lematizátor (stemmer),
 • tezaurus (synonymá),
 • rozpoznanie jazyka.

Analýza textov

 • slovné druhy,
 • lematizácia,
 • morfológia,
 • segmentácia.

NAŠE JAZYKOVÉ PRODUKTY

 • Lingea Lexicon 7 – najobľúbenejšie profesionálne elektronické slovníky na trhu.
 • Lingea Translator – online i offline riešenie neurónového strojového prekladu (NMT) pre 32 jazykov.
 • Online slovníky – spoľahlivé a aktuálne slovníky pre 34 jazykov, dostupné na počítači, tablete alebo v mobile.
 • Syntéza reči (TTS – Text-to-speech) – počítačom generovaná simulácia prirodzenej ľudskej reči.

Viac informácií o našich technológiách a produktoch nájdete na lingea.sk.

×