Jazykové technológie a nástroje

Spoločnosť Lingea vyvíja a používa vlastné jazykové nástroje a technológie, pomocou ktorých sme schopní vypracovať kvalitné preklady a korektúry.

Pod pojmom jazykové nástroje sa skrývajú sofistikované softvérové riešenia založené na znalosti prirodzeného jazyka. V súčasnosti ponúkame prekladové, jazykové a rečové nástroje.

Prekladové

Vysoká kvalita automatického prekladu zo svetových jazykov založená na umelej inteligencii a technológii neurónových sietí.

Jazykové

Podpora 30 jazykov pre fulltextové hľadanie, kontrolu a revíziu dokumentov, delenie slov či rozpoznanie jazyka. Vhodné pre vyhľadávače, textové editory, internetové obchody, informačné a knihovnícke systémy.

Rečové

Nástroje vhodné pre hlasovú komunikáciu s počítačom, mobilom či tabletom, hľadanie v audio a video súboroch alebo pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov. K dispozícii pre češtinu, angličtinu, nemčinu a španielčinu.

Podrobnejšie informácie o našich technológiách nájdete tu.

SAMIT O STROJOVOM PREKLADE V DUBLINE

Ak sa zaujímate o strojový preklad alebo by ste chceli ušetriť čas a peniaze tým, že si necháte preložiť texty strojovým prekladačom...

viac tu

Doménová adaptácia prekladača

V článku Nový prekladač Lingea sme vám predstavili nové verzie našich prekladačov založených na neurónových sieťach. Okrem iného sme sa zmienili aj o problematike prípravy prekladačov „na mieru“.

viac tu


Novinky z poslednej doby nájdete v archíve. ...