Objednávka

Celková cena za preklad sa určuje podľa počtu normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier) východiskového textu. Cenu prekladu vám oznámime vopred.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Objednávkový formulár

preklad

korektúra

hod

Bez určenia termínu dodania nie je možné stanoviť presnú cenu.

Bez dokumentu nemožno určiť presnú cenu.

Môžete uviesť odbornosť, náročnosť či ďalšie špecifikácie.

 

kontakt